Boekentips

Hieronder staan een aantal boeken beschreven die ik heb gelezen en waar lotgenoten misschien iets aan hebben. Eigen commentaar staat "schuin gedrukt".
Alexandra

Je naam klinkt in ons door - Marinus van den Berg
Uitgeverij Kok - Kampen i.s.m. Vereniging Ouders van een Overleden Kind - Amersfoort
ISBN 90 435 0448 3

Een sobere en intense dichtenbundel met afbeeldingen van schilderijen, beeldhouwwerken en andere kunstvormen. Een aantal van deze gedichten zijn terug te vinden onder de verwijzing "gedichten" verderop op deze site.
Prachtig gewoon!!

Het kleine sterven - Annemie Struyf & Lut Celie
Uitgeverij van Halewijck - Leuven (B)
ISBN 90 5617 100 3

Een pedagoge en een coördinatorverpleegkundige schrijven een boek over het leven met een doodziek kind, over het moederinstinct en de noodzaak om een kind los te laten, over doodsangst en doodsverlangen, over afscheid nemen en zelf het moment van sterven kiezen, over kinderen die "terugkomen" na hun dood, over puinruimen na een overlijden. Het gaat over verdriet en onmacht.
Een geweldig mooi boek, dat ik bijna in één ruk heb uitgelezen!
Citaat van de kaft:

"We lagen als lepeltjes in elkaar. Zij in mijn schoot, ik met mijn armen om haar heen. Opeens vroeg ze heel zachtjes:" Mama, waarom moeten kinderen doodgaan?" "

Leven na de dood - Joel Martin en Patricia Romanowski
Uitgeverij M&P - Weert
ISBN 90 6590 396 8
Oorspronkelijke titel: we don't die: George Andersons conversations with the other side

George Anderson is in staat te communiceren met mensen die reeds overleden zijn. Veel van zijn verbazingwekkende gesprekken met de "doden" zijn waarheidsgetrouw en nauwkeurig in dit boek weergegeven.
Door dit boek (en de andere hieronder vermeld) ben ik gaan inzien dat er toch wellicht "meer" is na de dood dan we denken…..

Zij wachten aan de overkant - Joel Martin en Patricia Romanowski
Uitgeverij M&P - Weert
ISBN 90 6590 738 6
Oorspronkelijke titel : We are not forgotten, uitg. G.P. Putnam's Sons, New York

Waar gebeurde gesprekken die onschatbaar inzicht geven in het leven na de dood. Ware ervaringen van gewone mensen die via George Anderson contact zochten met overleden dierbaren. Een verbazingwekkend, maar ook hoopgevend boek. Dit boek onthult, aan de hand van gebeurtenissen uit de praktijk van het medium George Anderson, dat de overledenen om wie wij treuren onze pijn kennen en ons kunnen helpen. Zij wachten op ons - aan "de overkant".

Mama, hierboven kan ik je horen - Joel Martin en Patricia Romanowski
Uitgeverij van Reemst bv - 's Hertogenbosch
ISBN 90 410 0096 8
Oorspronkelijke titel: Our children forever: George Andersons messages from children on the other side

Wat zou een ouder er niet voor geven om nog éénmaal met zijn kind te praten, het gerust te stellen, te zien dat hij of zij het goed maakt??
Enkele van de duizenden séances die George heeft gehouden voor rouwende ouders worden in dit boek gepresenteerd. Deze seances, waarin gesprekken met overleden kinderen hebben plaatsgevonden, zijn allemaal waar gebeurd en geven een schokkend maar hoopgevend inzicht in het leven na de dood.

Liefde voorbij het leven - Joel Martin en Patricia Romanowski
A.W. Bruna Uitgevers B.V. - Utrecht
ISBN 90 229 8405 2
Oorspronkelijke titel: Love beyond life

In dit boek staat beschreven hoe contacten met overledenen kunnen worden herkend en wat hun betekenis is. Ook maakt het duidelijk dat deze gesprekken troost en gemoedsrust kunnen bieden en de acceptatie versnellen.
Ik vond dit boek persoonlijk lastiger leesvoer dan de voorgaande drie boeken van JM en PR.


Je kind verliezen - Marinus van den Berg
Uitgeverij Kok - Kampen
ISBN 90 242 9267 0

Marinus draagt dit boek op aan alle ouders die hij heeft leren kennen en die hij niet kent, die een kind hebben verloren, in de hoop dat dit boek bijdraagt aan meer steun. Hij richt zich niet alleen tot hen die een kind hebben verloren, maar ook tot hen die dit in hun omgeving meemaken en zich afvragen: 'hoe kan ik een steun zijn'?
Dit boek over verlies van een kind gaat vooral over 'Liefde voor kinderen'.

Door je verdriet heen groeien - Marinus van den Berg
Uitgeverij Kok - Kampen
ISBN 90-242-6846-X

Dit boek kan je tot steun zijn in je eenzame strijd tegen verdriet. Het toont, hoe anderen door hun verdriet heen groeien naar een nieuw, vaak zelfs dieper perspectief.

Als verdriet en rouw je weg kruisen - Marinus van den Berg
Uitgeverij Kok - Kampen
ISBN 90-242-8083-4

Bevat teksten voor meditatie en verstilling en andere gedichten over thema's als leed, gemis, vertwijfeling, hoop en geloof.

Helpen bij rouw - Jan van den Bout en Evert van der Veen
Uitg. de Tijdstroom BV - Utrecht
ISBN 90 352 1840 X

De auteurs geven een overzicht van praktijk, methoden en theorie van rouwbegeleiding in Nederland.

Persoonlijk vond ik dit boek nogal"zwaar" om te lezen.
Wel een mooi citaat:

"Vaak wordt gesteld dat de tijd alle wonden heelt. Niets is minder waar: de tijd geneest geen enkele wonde. De tijd is enkel helend in het rouwproces als de rouwende deze gebruikt om bezig te zijn met het verdriet, niet als hij ontkent, wegduwt of uitstelt. Het is zoals bij het genezen van een wonde: als de wonde wordt gereinigd en verbonden, zal ze met tijd en behandeling genezen, maar als er niet naar wordt gekeken en men ze niet reinigt, helpt de tijd niet. Als verdriet vele jaren wordt opgekropt, leidt dit niet tot verlichting van de pijn."

Erik, de jongen die van voetballen hield - Ineke Saris
Uitg. Kabeljauws - Swalmen
ISBN 90 804629-2-6

Een tragisch ongeval rukt de elfjarige Erik weg uit het leven van Ineke en Tinus Saris en hun zoon Maikel. Een ontroerend dagboek ….. ook voor hen die nog nooit een kind verloren ….. ook voor hen die geen kinderen hebben.
Dit boek gaat echt heel diep, hier herkende ik heel veel in!

Vandaag neem ik een snipperdag - Anneke Vriens en Carla Versteeg
Uitg. CPS - Amersfoort
ISBN 90 6508 391 X

Het verhaal over Peter, een jongen die op 8 jarige leeftijd een hersentumor krijgt, en uiteindelijk na 2 jaar overleed. Op ontroerende wijze vertellen Anneke Vriens (zijn moeder) en Carla Versteeg (directeur van zijn basisschool) hun verhaal.
Met bijgaand gedichtje informeerden Peters ouders de "buitenwacht" na diens overlijden:

Er was eens een rups
Hij leefde heel tevreden tussen sappige groene blaadjes
Maar op een dag voelde hij zich moe en loom en helemaal verstijven
"Nu ga ik sterven" zei hij. Dag rups, dag leven.
Maar niet lang daarna brak zijn huis open, en zie, een prachtige vlinder kwam tevoorschijn
"Wie had dat kunnen dromen?" zei de vlinder.

Een heel mooi boek waarin ook veel van Laura herkende.Een aanrader!

Er is geen waarom… - Marion van Meeteren
M&P Uitgeverij bv - Weert
ISBN 90 6590 731 9

Dit is het autobiografisch dagboek van een moeder over het korte leven van haar zoontje Bas. Een aangrijpend verhaal hoe de dood van een kind het leven van een gezin verandert. Vier jaar oud was Bas toen bij hem kanker aan zijn rechternier (Wilmstumor) werd geconstateerd. Op zesjarige leeftijd is Bas overleden.

Ook in dit boek herkende ik zelf heel veel, en onderstaand stukje wil ik jullie niet onthouden:

"De feestdagen zijn definitief voorbij. Geen Sinterklaas, Kerstmis, nieuwjaar, verjaardag, Pasen zal ooit gevierd worden zonder gedachte aan onze jongen. Feestdagen zijn de pijnlijke bakens geworden in ons bestaan die telkens herinneren aan het verlies dat we leden tegen het 'beest'. Onverslaanbaar heeft het zich getoond en dat tegen mensen die zo op hun hoede waren.Eén moment van onachtzaamheid was voldoende om de zwakke plek te vinden. Ik blader in mijn dagboek en zie de meest zwarte bladzijden die erin voorkomen. Af en toe komen de dagen meedogenloos terug alsof het gisteren gebeurd is, sterker nog, alsof het gewoon vandaag is dat het ons allemaal overkomt. Bas overvalt ons in golven, trage golven van verdriet soms, harde snijdende golven van woede, glooiende golven van uiterste liefde….. liefde van ouders voor een kind, van ouders die hun kind niet hebben kunnen beschermen tegen alles. Pleisters waren op."

Paps, kunnen kleine kindertjes ook dood? - Deon van de Berk
Uitgeverij Ten Have b.v. - Baarn
ISBN 90 259 4480 9

Relaas van de vader van Bas over de dood van zijn zoontje en de wijze waarop hij leerde omgaan met zijn verdriet.
Ook weer zo'n boek dat ik in één ruk heb uitgelezen!

Waar ben je nu, zie jij me nog? - Riet Fiddelaers-Jaspers
Uitgeverij In de Wolken - Heeze
ISBN 90 804773 4 6

In dit boekje staan verhalen en gedichten over afscheid. "Je laat meer achter dan je voetstappen" is een korte uitspraak uit dit boekje.
Heel mooi!

Kinderen en de dood - Elisabeth Kübler-Ross
Uitgeverij Westland n.v. - Schoten
ISBN 90 263 1519 8
Oorspronkelijke titel: On children and death

Dit boek is voornamelijk geschreven voor de ouders van een ongeneeslijk ziek kind. Het maakt duidelijk hoe het onvermijdelijke draaglijk kan worden gemaakt. Hoe in de laatste dagen het bezoek kan worden geregeld en hoe de andere kinderen in het gezin bij de zorg voor de zieke kunnen worden betrokken. Hoe ieder op zijn eigen wijze afscheid kan nemen en hoe de dood van het kind te verwerken is.

Helpen bij verlies en verdriet - Manu Keirse
Uitgeverij Lannoo nv - Tielt
ISBN 90 209 2693 4

Een geschikt boek voor mensen die zelf verdriet hebben of die anderen willen helpen. Het biedt doorheen het verdriet perspectieven om opnieuw te leren houden van het leven. Mooi citaat: "Een dag van verdriet duurt langer dan een maand van vreugde".
Ik vond dit persoonlijk nogal zware kost.

Leren leven met verliezen, hoe doe je dat? - Marieke de Bruijn
Drukkerij Drechtwerk - Dordrecht
ISBN 90-9009-677-9

Een (werk)boek dat inzicht geeft in innerlijke processen met betrekking tot geleden verliezen. Er wordt duidelijk gemaakt hoe en waarom we vastlopen in de verwerking van ons verdriet en onze pijn.
Ik vond het allemaal nogal "schematisch"opgesteld.

Leven na dit leven - Dr. Raymond A. Moody jr.
Uitgeverij Strengholt's boeken - Naarden
ISBN 90-6010-400-5
Oorspronkelijke titel: Life after life

Een boek over de ware ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood.

De citaten van mensen die over hun ervaringen spreken heb ik met aandacht gelezen, maar er zit ook de nodige "droge" kost tussen.

Terugkeer naar het leven - Phyllis Atwater
Uitgeverij Strengholt's boeken - Naarden
ISBN 90 6010 685 7
Oorsponkelijke titel: Coming back to life: the after-effects of the near-death experience

De schrijfster onderging in een jaar tijd drie bijna-doodervaringen. Ze begon aan een jarenlange speurtocht naar anderen zoals zij. Hun verhalen en haar eigen verdere onderzoek staan in dit boek beschreven.

Naar het licht - Phyllis Atwater
Uitgeverij Strengholt's boeken - Naarden
ISBN 90-6010-874-4
Oorspronkelijke titel: Beyond the light - What isn't being said about near-death experience

Een boek waarin vele, tot op heden nog onbekende feiten over bijna-dood-ervaringen aan het licht worden gebracht.

Een kind sterft (op weg met rouwende ouders) - Guido de Pauw
Davidsfonds - Leuven
ISBN 90-6152-938-7

Guido de Pauw heeft drie kinderen, waarvan twee overleden aan mucoviscidose (erfelijke ziekte). Hij kwam vaak in contact met andere rouwende ouders. Hij weet dus waar hij het over heeft.

Dit boek is verdeeld in twee delen, waarvan ik het eerste deel (2/3 van het boek) heel prettig vond om te lezen. Het tweede deel (1/3 van het boek) gaat over de zoektocht naar God en het geloof, een gedeelte dat ik grotendeels aan mij voorbij heb laten gaan.

Het zwaarste verlies - Barbara D. Rosof
Uitgeverij Bert Bakker - Amsterdam
ISBN 90 351 1976 2
Oorspronkelijke titel: The worst loss. How families heal from the death of a child.

Barbara D. Rosof is kinderpsychotherapeute met een eigen praktijk in Californië. Ze heeft veel gewerkt met gezinnen die een kind hebben verloren en is als deskundige op het gebied van rouwverwerking verbonden aan diverse bejaardentehuizen.

Een fijn boek om te lezen met heel veel verschillende verhalen.

Terugkeer uit de dood - George G. Ritchie
Uitg. Becht - Haarlem
ISBN 90-230-0869-3
Oorspronkelijke titel: Return from tomorrow

"Een van de meest fantastische en best gedocumenteerde bijna-doodervaringen "- dr. Raymond A.Moody.
Dit boek kan worden gelezen als een roman - zo boeiend is het geschreven. Belangrijker echter is dit indrukwekkende relaas om de hoop die het geeft.

Sterven is heel anders - ervaringen met de eigen dood - Johann Christoph Hampe
Uitg. Ten Have - Baarn
ISBN 90-259-4091-9

Mensen die klinisch dood geweest zijn, kunnen meestal een nauwkeurig verslag doen van hun ervaringen in die periode tussen leven en dood. Hun verhalen vertonen verrassende overeenkomsten.

Ik heb zelf voornamelijk de ervarings- citaten gelezen, veel van de rest vond ik te zwaar.

Het verlies van een kind - van verwarring tot harmonie - Juliet Cassut Rothman
Uitgeverij Mirananda - Den Haag
ISBN 90 6271 882 5

Dit boek wil een gids zijn door de stadia die alle ouders doorleven als ze een kind verliezen. De auteur schenkt de ouders de overtuiging dat ze eens in staat zullen zijn weer deel te nemen aan het normale leven van alledag.

Een heel prettig boek om te lezen.

Tot vanavond - Laure Adler
Uitgeverij De Bezige Bij - Amsterdam
ISBN 90-234-0195-6

Dit boek heb ik cadeau gekregen n.a.v. een artikel in de Libelle. Van de cover: "een aangrijpend autobiografisch verslag van het verlies van een kind - een bestseller in Frankrijk."

Zelf vond ik het vrij verwarrend om te lezen, in die zin dat het een vreemde schrijfstijl heeft. Anderen die dit boek hebben gelezen, hebben dit beaamd. Desalniettemin herken ik veel in dit boek, zeker wat betreft de ziekenhuisperiode en je eigen gevoelens.

Kleine Vlinder - Kees van Baardewijk
Uitgeverij C. van Baardewijk - Apeldoorn
ISBN 90-5798-082-7

De vijftigjarige Annemarie schrijft een fictieve brief aan Elsje, die als dertienjarig kind omkwam in het verkeer. Annemarie heeft al die jaren getreurd om de dood van haar hartsvriendinnetje.

Een gemakkelijk (en dun!) te lezen boekje.

Als verdriet blijft - Judith R. Bernstein
Uitgeverij Omega Media Publishers B.V. - Diemen/Amsterdam
ISBN 90 6057 607 1
Oorspronkelijke titel: when the bough breaks: forever after the death of a son or daughter

De schrijfster, die zelf een kind heeft verloren, interviewde meer dan 50 ouders wier kind ook is ontnomen.

De citaten konden ons wel uit de mond genomen zijn! Heel herkenbaar!

Thuiskomen - Lammi Luten
Uitgeverij Gopher Publishers - Groningen
ISBN 90-76249-59-8

Op 10 mei 1993 werd Andrea, enig kind van Lammi en Roelaf Luten vermoord. In dit dagboek beschrijft Lammi de bliksemschicht die alle vreugde voor lang uit hun leven sloeg.
Het boek is zeer meeslepend en houdt de aandacht moeiteloos vast.

Ik denk dat de gevoelens, die in dit boek beschreven worden, voor ons lotgenoten allemaal hetzelfde zijn. Het liefst had ik het boek in één keer uitgelezen.

Clara Elisabeth 19 jaar - Anne van Wijck
Uitgeverij Scheffers - Utrecht
ISBN 90-5546-015-X

Anne van Wijck beschrijft de laatste negen maanden van het leven van haar dochter Clara, die aan een hersentumor overlijdt. Hier en daar zijn dagboekfragmenten van Clara zelf ingevoegd.

Voor mij heeft dit boek weer wat meer inzicht gegeven in wat onze Laura gevoeld moet hebben.


Geen blote voetjes in het gras – verhalen van ouders van overleden kinderen
Gopher publishers – Groningen
ISBN 90-76249-70-9

Ouders vertellen over hun overleden kindjes.

Ik vond dit een heel mooi boek en het meeste was heel herkenbaar.

Een volle kerk……een leeg huis – Jan van Berkum
HSG Drukkerij – Etten-Leur
ISBN 90-804900-3-2

De auteur vertelt over zijn gevoelens en ervaringen na het plotseling overlijden van zijn vrouw Henny.

Ondanks dat dit boek niet gaat over iemand die zijn of haar kind verloren heeft, vond ik het toch heel prettig om te lezen. Jan heeft een fijne schrijfstijl en natuurlijk zijn de gevoelens toch grotendeels hetzelfde.
Van dezelfde schrijver komt het boek
Laat je niet kisten. Eigenlijk een vervolg op het voorgaande boek en ook heel fijn leesbaar. ISBN 90-804900-2-4.

Er is iets niet goed –Karin Idzes-Pak
Gopher Publishers – Groningen
ISBN 90-76953-66-X

Karin’s vierde kindje Jelle heeft een open ruggetje en zal maar 7 dagen leven. Karin beschrijft het enorme verdriet dat haar en haar gezin treft, hoe ze afscheid hebben genomen en hoe de pijn een blijvende wond heeft geslagen.

Ik heb dit boek ademloos gelezen. Vooral de foto’s van dit mooie kindje doen mij afvragen hoe dit toch allemaal mogelijk is. Achterin het boek staan nog een aantal prachtige gedichten.

Voor altijd in de wolken – Sylvia Wolzak-de Lange
Marties Uitgeverij – Deventer
ISBN 90-901-3646-0

Een jonge moeder verliest haar kindje nog voordat het is geboren; zij beschrijft de gelukkige zwangerschap en het verdrietige verlies.

Een heel mooi boekje.

Ik zoek je – Gianna Steevens
Uitgeverij Tine
ISBN 90 808 43 911

Chantalle, de hoofdpersoon van dit boek, overleed op 32 jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Het verhaal van Laura is ook opgenomen in dit boek. Het boek is geschreven door Gianna Steevens, een nichtje van Chantalle.

Het is een prachtig lees- en kijkboek met veel mooie foto's en prachtige gedichten. Een aanrader! Meer info op deze site onder "Artikels over Laura".

Schaduwkind – P.F. Thomése
Uitgeverij Contact – Amsterdam/Antwerpen
ISBN 90 254 1728 0

Thomése probeert uit het niets, helemaal uit eigen kracht een taal te ontwikkelen om over iets te schrijven dat hem volledig van de kaart heeft geveegd. (Het overlijden van zijn dochtertje Isa)

Ik vond het een mooi boek, maar tevens lastig te lezen. Thomése heeft een apart taalgebruik om zijn gevoelens onder woorden te brengen. Ik citeer een stukje:

“Ons leven is dichtgeslagen als een boek waarin we hadden liggen lezen. Nu we het weer oppakken, kunnen we de bladzijde niet meer vinden waar we gebleven waren. We proberen op goed gevoel een stukje, maar nee, we herkennen niets, als bevonden we ons in zo’n Russische roman waarin iedereen steeds andere namen heeft. De verwikkelingen zeggen ons niets, nee, we waren vast nog niet zover. Maar ook terugbladerend komen we niet op een punt waarop we kunnen zeggen: ja, dit komt me bekend voor. Misschien hebben we het verkeerde boek opgepakt en moeten we er eerst achter zien te komen wat we nu eigenlijk aan het lezen waren.”

Geschenk van Hannah – Maria Housden
Tirion Uitgevers bv – Baarn
ISBN 90 4390 423 6

Hannah is op een maand na drie jaar oud, als artsen een kwaadaardige tumor ontdekken in haar buik. Als ze geopereerd moet worden, krijgt ze het voor elkaar dat ze – tot in de operatiekamer – haar nieuwe, rode schoenen aan mag houden. Haar moeder Maria Housden schreef een hartverscheurend boek over de ziekte en het overlijden van haar kleine meisje.

Een boek dat ik bijna in één ruk heb uitgelezen. Zó herkenbaar allemaal, en niet alleen omdat dit ook een meisje van drie was. Gewoon een heel ontroerend boek en heel goed geschreven. Wel heel typisch dat dit kleine meisje gewoon over haar eigen dood sprak, allang voordat haar ouders eraan toe waren. Dat deed onze Laura dus niet.

De geur van mandarijntjes – Angélique de Nooyer
Uitgeverij J.H. Gottmer/H.J.W. Becht BV – Haarlem
ISBN 90 257 3670 X

Twintig jaar geleden verongelukte de vierjarige Timmy. De verslagen ouders konden hun verdriet niet samen delen. Vera wilde praten terwijl Bart er alles aan deed de pijn zoveel mogelijk dood te zwijgen. Nadat ze hebben besloten te gaan scheiden, verandert hun relatie ingrijpend. Oude, ingesleten barrières vallen weg. Eindelijk kunnen er zaken worden uitgesproken!

Dit is een roman, en geen verhaal uit eigen ervaring. Het verhaal komt langzaam op gang, maar vooral in het einde vind ik het toch wel wat hebben. Een ingekort fragmentje uit het boek:

“ Hij zou dit nooit aan iemand bekennen, maar toen Daphne werd geboren, had hij zich voorgenomen dat dit kind Timmy’s plaats nooit zou innemen. Nooit. Hij nam haar niet op schoot, verschoonde haar niet en speelde geen wilde spelletjes met haar. Ze leek zoveel op Timmy, dat het pijn deed naar haar te kijken. Maar Daphne was dol op haar vader. Ze spon een cocon om de pijn heen en met het onbegrensde vertrouwen van een kleuter nestelde ze zich in hem, totdat ze volkomen met hem vergroeid was. Ze was een deel van hem, het deel waar hij het meest van hield.”

Dit vond ik gewoon heel mooi gezegd.

JAIMY – de wedstrijd van zijn leven– Tonny van Boxel
Uitgeverij Personalia – Hillegom
ISBN 90-8055-756-0

Jaimy, oudste van een drieling en fervent voetbalfan, verliest op 6 mei 2001 op 9 jarige leeftijd de wedstrijd van zijn leven. Zijn moeder Tonny schrijft openhartig over zijn ziekte, de ziekenhuisopnames, de vurige hoop op herstel, zijn uiteindelijke overlijden, maar ook over de periode erna en de ongelooflijke impact dat dit alles heeft op het gezin.

Met dit boek heeft Tonny haar droom waar gemaakt. Dit is een waar eerbetoon aan Jaimy. Ik ben er trots op, Tonny te mogen kennen!!! Voor alle ouders van overleden kinderen een ware aanrader! En je steunt meteen het goede doel: stichting Jaimy, met als doel: het ondersteunen door middel van goederen en of gelden van kinderoncologische centra in Nederland en in het bijzonder op het gebied van speelgoed en andere zaken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie ook http://www.stichtingjaimy.nl/

Adriaan…tien jaar later: leven is liefhebben over de dood heen – Sabine Van Huffel
Uitgeverij Carmelitana – Gent
ISBN 90-76671-51-6

Op 28 april 1990 stierf Adriaan, net 2 jaar oud. In dit boek blikt zijn moeder terug op de eerste 10 jaar na het overlijden van hem en verhaalt ze hoe zijzelf als moeder dit ingrijpende gebeuren beleefd en verwerkt heeft vanuit haar persoonlijk verrijzenisgeloof.

Sommige gedeeltes zijn mij te “zweverig” en er wordt soms te veel over “het geloof” gepraat, maar er zijn ook stukken bij die mij wel aanspreken en die herkenbaar zijn.

Ben ik zo angstaanjagend?– Daniëlle Vogels
Biblion Uitgeverij – Leidschendam
ISBN 90 5954 022 0

In dit boek vertellen tien jongens en meisjes hoe het is om kanker te hebben. Het boek wil de ziekte bespreekbaar maken en wil herkenningspunten aanreiken voor iedereen die zelf of in zijn directe omgeving met kanker wordt geconfronteerd.

NOOIT MEER ZATERDAG – Michel Boerebach en Rob Pietersen
Michel Boerebach en De Boekerij BV - Amsterdam
ISBN 90 225 4348 X

Kun je ooit nog gelukkig worden als in één klap alles wat je lief hebt wordt weggevaagd? Als je beide kinderen bij een vreselijk auto-ongeluk om het leven komen? Dat was wat voormalig profvoetballer Michel Boerebach overkwam. In juli 2003 moesten hij en zijn ex-vrouw Dora afscheid nemen van hun kinderen, Lesley (12) en Sven (9). Voor Boerebach (42) is het “nooit meer zaterdag”, zijn favoriete dag van de week, waarop hij steevast met zijn jongens op het voetbalveld te vinden was. Dit boek is een monument voor zijn “mannetjes”.

Citaat uit het boek: “Thuis, alleen op de bank, kan ik mezelf zijn. Mezelf? Nee, toch niet. Ik ben mezelf niet meer. De enige echte Michel Boerebach is op dezelfde dag als zijn zoontjes overleden.”

Wat kan ik zeggen? Een heel aangrijpend boek met een ontzettend herkenbaar verhaal. Als ouder van één overleden kind moet je er niet aan denken dat je ze allebei moet afgeven. Klinkt heel cliché maar zo is het gewoon. Het kan altijd erger…………….

DE LUXE VAN TIJD – Jane & Mike Tomlinson
The house of books
ISBN 90 443 1426 2

Jane krijgt voor het eerst te horen dat ze borstkanker heft als ze 26 wordt. Hoewel de artsen haar genezen verklaren, hoort ze later dat de ziekte zich over haar longen en botten heeft uitgezaaid. Geconfronteerd met dit verschrikkelijke nieuws, weigert Jane de hoop op te geven. Ze besluit te vechten tegen het vonnis, de ziekte, en de verwachtingen van het leven met kanker. Ondanks de hevige pijn gaat ze de strijd aan en neemt deel aan 3 marathons en een 4000 km lange fietstocht naar Rome om geld in te zamelen voor een goed doel.

Dit boek had ik het liefst in één ruk achter elkaar uit gelezen. Jane en Mike schrijven over hun leven sinds de diagnose gesteld werd en ik vond het een heel open en eerlijk boek.

OVERLEVEN – Monda Heshusius
Nederlandse kankerbestrijding / Koningin Wilhelminafonds
ISBN 90-71229-09-2

Boekje met woorden van andere nabestaanden tot steun en troost.

ROUWBOEKJE – ROUWEN OM EEN KIND – Otto de Vos
Grafisch Produktiebedrijf Gorter b.v.
ISBN ?

Klein boekje met citaten van ouders van een overleden kind.

DOET HET PIJN, MAM? – Marianne van Bommel
Bureau Kirja Noord- Scharwoude / TED Printnet Purmerend
ISBN-10 90-77764-45-3
ISBN-13 978-90-77764-45-9

Marianne van Bommel is 36 jaar, gescheiden en moeder van twee zoons van 6 en 8 jaar als bij haar jongste zoon Rashid een levensbedreigende tumor wordt geconstateerd. Na een lange periode van behandelen bleek de tumor ongeneeslijk. Rashid stierf toen hij 8 jaar oud was.

Mijn lieve vriendin en lotgenote Marianne heeft dit boek geschreven over haar allerliefste Rashid, die uiteindelijk de strijd tegen kanker verloor. Het was al heel lang haar droom, alles rondom Rashid’s ziekte eens op papier te zetten en uit te brengen in boekvorm. Ik vind het dan ook uitermate knap van haar dat ze haar droom heeft gerealiseerd. Bedankt Marianne, voor het delen van je aller-diepste gedachten met ons! Zie ook www.rashid.nl .

HEMELS VERDRIET - Mayke van Haagen
Uitgeverij Ten Have, Kampen
ISBN-978-90-259-5904-3

Bij de zesjarige Luka wordt kanker geconstateerd. Negen maanden later overlijdt hij. Hemels verdriet is het persoonlijke en integere verhaal van zijn moeder, die een spirituele dimensie vindt in dit grote verdriet.

Ik kon niet stoppen met lezen in dit boek.

MEISJE MET NEGEN PRUIKEN- Sophie van der Stap
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam
ISBN 90-446-0850-9

Sophie is 23 jaar en woont in Amsterdam. In 2005 kreeg ze te horen dat ze kanker heeft. Sophies 9 pruiken geven haar elk een ander gevoel, een andere persoonlijkheid en hebben daarom allemaal een eigen naam. Sophie is ze allemaal!

EEN BLAUWE VLINDER ZEGT GEDAG - Sophie van der Stap
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam
ISBN 978-90-446-1420-6

Het nieuwe boek van Sophie waarin ze de draad van haar leven moet terugvinden na te zijn verdwaald in een doolhof van dood, liefde en avontuur. Ze geeft antwoord op de prangende vraag die in het eerste boek onbeantwoord bleef: wat te doen als je je leven hebt teruggekregen?

DE WIJDE HEMEL (THE LOVELY BONES) - Alice Sebold
De bezige bij, Amsterdam
ISBN 90 234 0178 6

Susie Salmon is 14 jaar in de jaren 70 als ze wordt vermoord. Ze beschrijft de gebeurtenissen rond haar dood en de vreemde nieuwe wereld waarin ze zich bevindt.